Kapitał zakładowy: 16 493 500,00 zł,
Struktura kapitału zakładowego - Gmina Miasto Płock 100%


Przychody Spółki w 2020 roku - 10.122.585,43 zł

Wynik finansowy Spółki za 2020 rok -  -4.322.922,45 zł

 

 Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2020r. - Aktywa

A.    AKTYWA TRWAŁE

1 165 508,38

I.Wartości niematerialne i prawne

1 151 068,84

II.Rzeczowe aktywa trwałe

13 679,54

III.Należności długoterminowe

0,00

IV.Inwestycje długoterminowe

760,00

V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.    AKTYWA  OBROTOWE

3 156 491,19

  I.Zapasy

50 434,02

 II.Należnosci krótkoterminowe

1 954 176,04

III.Inwestycje krótkoterminowe

904 629,75

 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

247 251,38

 AKTYWA RAZEM

4 321 999,57


Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 11 miesięcy temu (czwartek, 18 lutego 2021, godzina 09:32)
 • Osoba publikująca: SPR Wisła Płock S.A.
 • Nadzór nad treścią: SPR Wisła Płock S.A.
 • Ilość wyświetleń: 212
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 09 czerwca 2021, godzina 15:07
 • Historia aktualizacji

 • 09 czerwca 2021, godzina 15:07 Aktualizacja dokumentu
  09 czerwca 2021, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2021, godzina 09:23 Aktualizacja dokumentu
  25 lutego 2021, godzina 14:57 Aktualizacja dokumentu
  18 lutego 2021, godzina 09:44 Aktualizacja dokumentu
  18 lutego 2021, godzina 09:40 Aktualizacja dokumentu
  18 lutego 2021, godzina 09:39 Aktualizacja dokumentu
  18 lutego 2021, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu