Zasady udostępniania informacji obywatelom określa Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;

 • wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;

 • wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych;

 • zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się informacją publiczną;

 • poprzez złożenie wniosku.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 miesięcy temu (piątek, 26 lutego 2021, godzina 08:51)
 • Osoba publikująca: SPR Wisła Płock S.A.
 • Nadzór nad treścią: SPR Wisła Płock S.A.
 • Ilość wyświetleń: 154
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji